logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Oversigt over uddannelseskrav

Sønæringsbevis
Navigatører
Teoretisk
uddannelse
Fartstid
 
Sundheds-
bevis
Skikket
til udkig
ROC i
GMDSS
Duelighedsbevis i sejladsDuelighedsprøve  i sejlads3 mdr., hvis du har gennemført grundkursus for skibsassistenter, ellers 12 mdr.JaJaJa
Bedstemand i handelsskibeDuelighedsprøve i sejlads18 mdr.JaJaJa
Styrmand af 4. grad i handelsskibeKystskippereksamenOpfylder kravene til at udmønstre som skibsassistentJaJaJa
Styrmand af 3. grad i handelsskibeKystskippereksamenOpfylder kravene til at udmønstre som skibsassistentJaJaJa
Styrmand af 2. grad i handelsskibeSkibsfører- eller juniorofficerseksamenOpfylder kravene til at udmønstre som skibsassistentJaJaJa
Styrmand af 1. grad i handelsskibeSkibsførereksamen12 mdr. som styrmand, hvor 3. eller 2. grads bevis krævesJaJaJa
Kystskipper (kræver dansk indfødsret)Kystskippereksamen12 mdr. som styrmandJaJaJa
Sætteskipper (kræver dansk indfødsret)Sætteskippereksamen24 mdr. som styrmand, hvoraf 12 mdr. som øverste eller enestyrmand, ellers 36 mdr. som styrmandJaJaJa
Skibsfører (kræver dansk indfødsret)Skibsførereksamen24 mdr. som styrmand, hvoraf 12 mdr. som øverste eller enestyrmand, ellers 36 mdr. som styrmandJaJaJa

 

Sønæringsbevis
Navigatører
Teoretisk
uddannelse
Fartstid
 
Sundheds-
bevis
Skikket
til udkig
ROC i
GMDSS
Duelighedsbevis i motorpasningDuelighedsprøve i motorpasning6 mdr. sejltidJaNejNej
Vagthavende maskinmesterMaskinisteksamen
eller
1. årsprøve til maskinmestereksamen
6 mdr. maskintjenesteJaNejNej
Skibsmaskinist af 2. gradMaskinisteksamen
eller
1. årsprøve til maskinmestereksamen
12 mdr. maskintjenesteJaNejNej
Skibsmaskinist af 1. gradMaskinisteksamen
eller
1. årsprøve til maskinmestereksamen
24 mdr. hvoraf 12 mdr. som maskinist eller maskinmesterJaNejNej
Skibsmaskinmester af 2. gradMaskinmestereksamen
eller
juniorofficerseksamen
12 mdr. maskintjenesteJaNejNej
Skibsmaskinmester af 1. gradMaskinmestereksamen24 mdr. hvoraf 12 mdr. som maskinist eller maskinmesterJaNejNej
MaskinchefMaskinmestereksamen12 mdr. som 1. mester, hvor bevis af 1. eller 2. grad krævesJaNejNej