logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Styrmand

Uddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand på mindre skibe. Du må sejle som styrmand af 3. grad på handelsskibe med en bruttotonnage under 3000, hvis du har sejltid på handelsskibe eller du kan sejle som styrmand af 1. grad på fiskeskibe, hvis du har sejltid på fiskeskibe.

Jobbet er varierende og spændende, da du deltager i mange forskellige arbejdsopgaver.

Uddannelsen

Undervisningen foregår på en navigations- eller skipperskole.

Her får du b.la fag som:

 • Navigation
 • Meteorologi
 • Vagttjeneste
 • Skibsteknik
 • Sundhedslærer
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Maskinlære
 • Maritim teknologi
 • Brandbekæmpelse
 • Sygdomsbehandling
 • Dansk
 • Engelsk
 • Maritim software
 • Stabilitet

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til styrmandsuddannelsen:

 • Erhvervsfiskeruddannelsen med Blåt Bevis eller tilsvarende kvalifikationer.
 • Skibsassistentuddannelsen eller tilsvarende kvalifikationer.

Du skal endvidere

 1. have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende,
 2. have almene skolekundskaber mindst svarende til folkeskolens 10. klasse i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik med mindst karakteren 6 i hvert fag,
 3. være i besiddelse af sundhedsbevis for søfarende, der er gyldigt for tjeneste som vagthavende navigatør, og skal enten
  1. opfylde fartstidskravet til sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fikseskibe eller
  2. opfylde fartstidskravet til sønæringsbevis som styrmand af 3. grad

Varighed

Styrmandsuddannelsen tager 1 år.

Indtægter

Uddannelsen er SVU-berettiget. Læs mere på SVU.dk.

Muligheder for videreuddannelse

Efter styrmandseksamen kan man videreuddanne sig til Sætteskipper og senere til Skibsfører , der giver bevis som styrmand af 2. grad. Efter 1 års tjeneste som skibsfører kan du få sønæringsbevis som styrmand af 1. grad, der giver ret til at sejle som overstyrmand i alle størrelser af skibe.

Mere at vide

Du kan tage uddannelsen som styrmand på disse skoler: Send en mail til Søfartsstyrelsens uddannelseskontor, hvis du vil vide mere. Så ringer eller skriver de til dig. Du kan også ringe til SFS på tlf. 39 17 44 00.