logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Omskoling (fiskere)

Danmarks Fiskeriforening og Skagen Skipperskole har i nært samarbejde med Søfartsstyrelsen og Søfartens Ledere, etableret en omskolingsordning for de fiskere, der er i besiddelse af et af ovennævnte ”papirer”, forudsat de opfylder en række betingelser.

Begrundelsen for ordningen er, at der grundet strukturændringer i fiskeriet, er blevet et større antal kvalificerede fiskere ledige, der med dette omskolingstilbud kan besætte en række af de ledige navigatørstillinger. Der er en udtalt mangel på styrmænd og skippere i handelsflåden, en mangel der ifølge eksperterne kun bliver større, i de kommende år.

En person med duelighedsbevis i sejlads for fiskere, der ønsker et duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe skal – ud over at erhverve prøven – ud og sejle som overtallig styrmand en måned i søgående handelsskibe over 20 BT.

– – – – –

En person med fiskeskippereksamen af tredje grad med gyldigt sønæringsbevis, gyldig sundhedsbog samt dokumentation for at have anvendt sit sønæringsbevis i mindst 6 måneder inden for de sidste 5 år i fiskeskibe med længde på over 15 meter, kan deltage i omskolingsprogrammet.

Dette program indeholder modulerne:

  • arbejdsmiljø og sikkerhed
  • lastbehandling og stuvning
  • radarsimulatorkursus
  • brandleder
  • ROC
  • og som tilbud skibsteknik samt sundhedslære

Skal man deltage i alle modulerne tager det minimum 5 – 6 uger. Skolen forsøger at samle et tilstrækkeligt antal deltage til et samlet ubrudt undervisningsforløb. Lykkes det ikke, kan man deltage i modulerne i forbindelse med undervisningen til kystskippereksamen – efter aftale med skolen.

Efter at have erhvervet kystskippereksamen, udsteder skolen et dokument, hvoraf fremgår, at man har bestået modulerne og kan få udstedt eksamensbevis, når den fornødne sejltid som overtallig styrmand eller som ubefaren/befaren skibsassistent med uddannelsesbog kan dokumenteres.

– – – – –

Har man været skipper/styrmand i fiskeskibe over 150 BT/24 meter kan man vælge mellem 3 måneder som overtallig styrmand eller 6 måneder som ubefaren/befaren skibsassistent med uddannelsesbog. (effektiv sejltid)

Har man IKKE været skipper/styrmand i fiskeskibe over 150 BT/24 meter, kan man vælge mellem 6 måneder som overtallig styrmand eller 12 måneder som ubefaren/befaren skibsassistent med uddannelsesbog. (effektiv sejltid)

Efter erhvervet sejltid fremsender man sejltidsdokumentationen samt den korrekt udfyldte uddannelsesbog tilbage til skolen. Skolen udsteder derefter et eksamensbevis som styrmand af IV grad. Dette eksamensbevis sendes jfr. medsendte vejledning til Søfartsstyrelsen, der er den sønæringsudstedende myndighed. Med et sønæringsbevis som styrmand af IV grad kan man være styrmand i et handelsskib op til 500 BT, inden for det havområde, der ligger øst for 3° østlig længde og syd for 62º nord i Østersøen. Når man har gjort tjeneste som styrmand af IV grad i 12 måneder, henvender man sig til Søfartsstyrelsen og får udstedt et sønæringsbevis som Kystskipper. Nu kan man være skibsfører i de skibe, man tidligere kunne være styrmand i.

For ikke at fortabe sit sønæringsbevis skal man kunne dokumentere, at man inden for de sidste 5 år har brugt sit sønæringsbevis i 1 år alternativt de sidste 6 måneder af perioden.

– – – – –

En person med fiskeskippereksamen af første grad med gyldigt sønæringsbevis, gyldig sundhedsbog samt dokumentation for at have anvendt sit sønæringsbevis i mindst 6 måneder inden for de sidste 5 år, i fiskeskibe med en længde på over 15 meter, kan deltage i omskolingsprogrammet. Dette program indeholder modulerne: arbejdsmiljø og sikkerhed, lastbehandling og stuvning, radarsimulatorkursus, brandleder, navigation, GOC, skibsteknik, søret og skibsadministration, vagttjeneste samt sundhedslære.

Efter at have erhvervet sætteskippereksamen udsteder skolen et dokument, hvoraf fremgår, at man har bestået modulerne og kan få udstedt eksamensbevis, når den fornødne sejltid som overtallig styrmand eller som ubefaren/befaren skibsassistent med uddannelsesbog kan dokumenteres.

– – – – –

Har man været skipper/styrmand i fiskeskibe over 150 BT/24 meter kan man vælge mellem 3 måneder som overtallig styrmand eller 6 måneder som ubefaren/befaren skibsassistent med uddannelsesbog (effektiv sejltid). Fartstiden skal erhverves i handelsskibe > 500 BT udenfor kystfart.

Har man IKKE været skipper/styrmand i fiskeskibe over 150 BT/24 meter kan man vælge mellem 6 måneder som overtallig styrmand eller 12 måneder som ubefaren/befaren skibsassistent med uddannelsesbog (effektiv sejltid). Fartstiden skal erhverves i handelsskibe > 500 BT udenfor kystfart.

Efter erhvervet sejltid sender man sejltidsdokumentationen samt den korrekt udfyldte uddannelsesbog tilbage til skolen. Skolen udsteder herefter et eksamensbevis som styrmand af III. grad. Dette eksamensbevis sendes jfr. medsendte vejledning til Søfartsstyrelsen, der er den sønæringsudstedende myndighed. Med et sønæringsbevis som styrmand af III grad, kan man være styrmand i et handelsskib, uanset størrelse, på alle verdenshave.

Når man har gjort tjeneste som styrmand af III. grad, hvor et sådant sønæringsbevis kræves, i 24 måneder – heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand eller samlet 36 måneder som styrmand, henvender man sig til Søfartsstyrelsen og får udstedt et sønæringsbevis som sætteskipper. Nu kan man være skibsfører i et handelsskib op til 3000 BT på alle verdenshave.

For ikke at fortabe sit sønæringsbevis skal man kunne dokumentere, at man inden for de sidste 5 år har brugt sit sønæringsbevis i 1 år, eller de sidste 6 måneder af perioden.

Ønsker man efterfølgende at tage en skibsførereksamen kan man optages på Marstal Navigationsskole, hvor man har forskellige tilbud. En skibsførereksamen tager normalt et år.

Sejltid

Sejltid i handelsflåden er effektiv sejltid, dvs. sejler man 1 måned ude og er 1 måned hjemme, tager det 1 år at optjene 6 måneders sejltid.

Hør mere om mulighederne

Ønsker man alle detaljer om nævnte omskolingsmuligheder, er man velkommen til at kontakte forstander Jørgen Chr. Jensen, på jcj@skipperskolen.dk eller +45 98 44 33 44.

Læs mere om mulighederne

Det kan anbefales at gå ind på www.worldcareers.dk samt www.skipperskolen.dk for yderligere inspiration.