logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Kystskipper

En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore færger i de danske farvande.

Jobbet er varierende og udfordrende, da du både skal være øverst ansvarlige og deltage i mange forskellige arbejdsopgaver. Du skal også være med til at holde skibet og maskinerne ved lige, ligesom du vil have lidt papirarbejde. Der vil også være lederopgaver over for den menige besætning på skibet.

Det er et særdeles udfordrende job med en aflønning som står mål med de fleste andre mellemlederlønninger.

Uddannelsen

I uddannelsesforløbet vil du blive undervist i praktiske fag, som er nødvendige for at kunne drive og lede et mindre skib. Du vil komme til at kunne organisere arbejdet om bord, både når det gælder lastarbejde og arbejde på kontoret.

I uddannelsesforløbet vil du blive undervist i:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Skibsteknik
 • Lastbehandling
 • Søret
 • Meteorologi
 • Visuel signalering
 • Søsikkerhed
 • Navigationsinstrumenter
 • PC – anvendelse

Du skal yderligere gennemgå specielle kurser i:

 • Simulatorsejlads
 • Sundhedslære
 • Radar
 • Radio
 • Maskinlære
 • Brandbekæmpelse
 • Røgdykning
 • Brandledelse

Der bliver brugt simulatorer til undervisningen i brug af radar. I forbindelse med uddannelsen får du desuden radiocertifikat (begrænset) og sygdomsbehandler- og røgdykkeruddannelse.

Adgangskrav

 • Har du gennemført grundkursus for skibsassistenter på en søfartsskole eller på et skoleskib, kræver det enten 12 måneders sejltid som styrmandsaspirant eller 18 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent. Desuden skal du have en udfyldt uddannelsesbog.
 • Du kan også komme ind med 15 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent, hvis du til gengæld har gennemført afslutningskursus for skibsassistenter. Desuden skal du have en udfyldt uddannelsesbog.
 • Har du en faglig uddannelse (jern og metal, 3-4 år) og et 10 ugers maritimt kursus på en søfartsskole, kræver det 12 måneders sejltid som skibsassistent. Desuden skal du have en udfyldt uddannelsesbog.
 • Har du en faglig uddannelse som skibsmekaniker, kan du starte direkte. Som minimum skal 12 måneders sejltid være en del af skibsmekanikeruddannelsen. Desuden skal du have en udfyldt uddannelsesbog.
 • Endelig kan du blive optaget, hvis du har 36 måneders sejltid i handelsskibe over 20 bruttoton.

Der er ikke specielle krav til forudgående skoleuddannelse.

Hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene – så kontakt en af skolerne eller SFS.

Varighed

Kystskipperuddannelsen tager 6 måneder.

Indtægter

Uddannelsen er SU-berettiget. Læs mere på SU.dk.

Muligheder for videreuddannelse

Efter kystskippereksamen kan man videreuddanne sig til Sætteskipper og senere til Skibsfører, der giver bevis som styrmand af 2. grad. Efter 1 års tjeneste som skibsfører kan du få sønæringsbevis som styrmand af 1. grad, der giver ret til at sejle som overstyrmand i alle størrelser af skibe.

Mere at vide

Du kan tage uddannelsen som styrmand på disse skoler: Send en mail til Søfartsstyrelsens uddannelseskontor, hvis du vil vide mere. Så ringer eller skriver de til dig. Du kan også ringe til SFS på tlf. 39 17 44 00.