logo
time left:
:
:

testquiz

Submit quiz
Once you submit, you will no longer be able to change your answers. Are you sure you want to submit the quiz?

Result

100%
3 out of 31 questions answered correctly

1. HVORFOR BLEV DER INDFØRT REGLER FOR TANSPORT AF FARLIGT GODS TIL SØS?

Den Internationale skibsfartsorganisation blev dannet.
FN blev dannet.
En række alvorlige uheld med farligt gods skete.

2. HVAD REGELSÆT BYGGER ØSTERSØAFTALEN PÅ?

EU's regler.
IMDG.
Lokale regler.

3. HVIS ET STOF HAR ET UN-NUMMER, DER STARTER MED ”0”, HVAD ERE DET SÅ?

Særligt giftigt.
Eksplosivt.
Særligt aromatisk.

4. HVAD ER MoU?

Det betyder Memory of University.
Det betyder Memorandum of Understanding.
Det betyder Modular ost Union.

5. HVAD DÆKKER ØSTERSØAFTALEN?

Transport af farligt emballeret gods med ro/ro skibe i Østersøområdet.
Transport af farligt gods på lastbiler på ro/ro skibe.
Transport af farligt emballeret gods til søs i Østersøområdet.

6. HVEM ER ANSVARLIG FOR UDDANNELSEN AF DE SØFOLK, DER TRANSPORTERER FARLIGT EMBALLERET GODS?

Søfartsstyrelsen.
Afskiberen.
Skibsrederen.

7. KAN ALLE STOFFER UDGØRE EN FARE FOR MENNESKER?

Ja.
Nej.
Kun i specielle tilfælde- f.eks. allergi.

8. HVORDAN TRANSPORTERES DET MESTE FARLIGE GODS I DAG?

På specialskibe
I bulkcarriers eller tankskibe.
Som pakket Farligt Gods.

9. HVOR MANGE UNDERKLASSER ER KLASSE 2-GASSER- OPDELT I?

6.
4.
3.

10. HVILKE STOFFER OMFATTER KLASSE 1?

Dynamit.
Nitroglycerin.
Eksplosiver.

11. HVOR MEGET HØJERE ER FLAMMEPUNKTET MÅLT O.C. I FORHOLD TIL FLAMMEPUNKTET MÅLT C.C.?

Ca 7°C
Ca 2°C
Ca 5°C

12. HVILKE GASARTER OMFATTER UNDERKLASSE 2.1?

Giftige gasser.
Brændbare gasser.
Ikke brændbare gasser.

13. HVAD BETYDER RID?

Respekt for Danger.
The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Train.
Risiko for Transport af Dådyr.

14. HVEM SKAL UDSTEDE ET CERTIFIKAT FOR TRANSPORT AF FARLIGT GODS?

Kommunen.
Skibsrederen.
Søfartsstyrelsen.

15. Hvad kendetegner stoffer i klasse 4.3?

De udvikler giftige gasser ved kontakt med vand.
De udvikler aromatiske gasser ved kontakt med vand.
De udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand.

16. HVEM STILLER KRAVENE TIL SKIBES KONSTRUKTION, INDRETNING OG UDSTYR?

EU.
Søfartsstyrelsen.
Østersøaftalen.

17. ER SVERIGE MED I ØSTERSØAFTALEN?

Nej, men de har ansøgt om det.
Ja.
Nej.

18. HVORDAN DEFINERES EN BRANDFARLIG VÆSKE?

Den har et flammepunkt under 61°C.
Den har et flammepunkt under 100°C.
Den antændes på under 10 sekunder.

19. ER DET FØRSTE CIFFER I ET UN-NUMMER ALTID EN ANGIVELSE AF, HVOR FARLIGT STOFFET ER?

Nej.
Ja.
Kun hvis det er 0 eller 1.

20. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 4.2 ?

De er selvantændelige.
De er brandfarlige.
De er giftige.

21. ER AL TRANSPORT AF FARLIGT GODS FARLIGT?

Ja.
Nej.
I store mængder er alt farligt.

22. HVAD BETYDER IMDG?

International Medicine Doctrine Guide.
International Modular Dangerous Guidance.
International Maritime Dangerous Goods code.

23. HVAD BYGGER PÅ IMDG-KODEN

Transport af pakket farligt gods til søs.
Transport af sprængfarlige stoffer.
Transport af brandfarlige stoffer.

24. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 5.1?

De er oxiderende (iltafgivende).
De er ildelugtende.
De er smittefarlige.

25. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 6.1?

De er smittefarlige.
De er brandfarlige.
De er giftige.

26. HVAD HAR STOFFERNE I KLASSE 4 TIL FÆLLLES?

De skal opbevares i stålbeholdere.
De kan eksplodere ved overophedning.
De er brandfarlige.

27. HVAD ER SOLAS-KONVENTIONEN?

Regler for transport af farligt gods.
Internationale regler for transport af farligt gods.
Safety Of Lives At Sea.

28. HVAD BETYDER ADR?

The European Agreement concerning the International Carriage Of Dangerous Goods by Road.
The international understanding by transport of Dangerous Goods.
All Dangerous Roots.

29. HVAD BETYDER CTU?

Container Transport af Unge.
Cargo Transport Unit.
Container Transport Udbedes.

30. HVAD ER FARLIGT GODS?

Gods, der kan brænde eller ætse.
stoffer, der kan udgøre en fare for mennesker, dyr eller miljø.
Stoffer, der bliver ustabile ved bevægelse.

31. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 5.2?

De er smittefarlige.
De er peroxider, der skal håndteres ekstremt forsigtigt.
De udvikler giftige gasser ved kontakt med vand.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31