logo
time left:
:
:

test-quiz

Submit quiz
Once you submit, you will no longer be able to change your answers. Are you sure you want to submit the quiz?

1. HVOR MANGE GRUPPER OPDELES BRANDFARLIGE VÆSKER I?

3.
4.
5.

2. KAN ÆTSENDE STOFFER VÆRE BÅDE FASTE OG FLYDENDE?

Nej- kun faste.
Nej kun flydende.
Ja.

3. ER DER RESTRIKTIONER VED SEJLADS MED RADIOAKTIVE STOFFER?

Det bestemmer skibsføreren.
Nej.
Ja.

4. HVOR MANGE UNDERKLASSER INDDELES KLASSE 1 STOFFER OG GENSTANDE I?

3.
4.
6.

5. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 9?

Det er farlige stoffer til detailhandlen.
Det er stoffer på sprayflasker.
Det er stoffer, der udgør en fare ved transport og de er ikke omfattet af andre klasser.

6. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 8?

De er Brandfarlige.
De er ætsende.
De er eksplosive.

7. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 6.2?

De er smittefarlige.
De er ildelugtende.
De udvikler giftige gasser ved forbindelse med vand.

8. HVOR MANGE GRUPPER MÆRKES KLASSE 2-GASSER- I?

3.
4.
6.

9. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 7?

Der er fare for radioaktiv stråling, sundhedsfare.
De er ildelugtende.
De er smittefarlige.

10. HVORLEDES MÆRKES BRANDBARE GASSER?

Grøn mærkat.
Rød mærkat.
Hvid mærkat.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10