logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Presse: pressemeddelelser og relevante artikler

Danmarks bedste Arbejdspladser Se Her!

Ophavsret

Småøernes Færgeselskaber har ophavsret til alt materiale, der publiceres på vores hjemmeside. Materialet må ikke distribueres eller reproduceres uden tilladelse. Der må frit linkes til information på vores hjemmeside. Såkaldte "dybe links" er også tilladt, kontakt evt. Småøernes Færgeselskaber for direkte links.

Ansvar

Informationen på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme. Småøernes Færgeselskaber er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information på foreningens website. Link til 3.mands servere er uden ansvar for Småøernes Færgeselskaber, ligesom indholdet af 3. mands server er uden ansvar for Småøernes Færgeselskaber. Download af dokumenter fra denne website sker på brugerens eget ansvar. Ovenstående er gældende medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.