logo
time left:
:
:

Farligt gods – Kursusbevis

Submit quiz
Once you submit, you will no longer be able to change your answers. Are you sure you want to submit the quiz?

Result

100%
3 out of 31 questions answered correctly

1. HVAD HAR STOFFERNE I KLASSE 4 TIL FÆLLLES?

De skal opbevares i stålbeholdere.
De kan eksplodere ved overophedning.
De er brandfarlige.

2. HVILKE STOFFER OMFATTER KLASSE 1?

Dynamit.
Nitroglycerin.
Eksplosiver.

3. HVEM SKAL UDSTEDE ET CERTIFIKAT FOR TRANSPORT AF FARLIGT GODS?

Kommunen.
Skibsrederen.
Søfartsstyrelsen.

4. HVORDAN DEFINERES EN BRANDFARLIG VÆSKE?

Den har et flammepunkt under 61°C.
Den har et flammepunkt under 100°C.
Den antændes på under 10 sekunder.

5. HVOR MEGET HØJERE ER FLAMMEPUNKTET MÅLT O.C. I FORHOLD TIL FLAMMEPUNKTET MÅLT C.C.?

Ca 7°C
Ca 2°C
Ca 5°C

6. HVIS ET STOF HAR ET UN-NUMMER, DER STARTER MED ”0”, HVAD ERE DET SÅ?

Særligt giftigt.
Eksplosivt.
Særligt aromatisk.

7. HVORDAN TRANSPORTERES DET MESTE FARLIGE GODS I DAG?

På specialskibe
I bulkcarriers eller tankskibe.
Som pakket Farligt Gods.

8. HVAD BETYDER RID?

Respekt for Danger.
The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Train.
Risiko for Transport af Dådyr.

9. HVAD DÆKKER ØSTERSØAFTALEN?

Transport af farligt emballeret gods med ro/ro skibe i Østersøområdet.
Transport af farligt gods på lastbiler på ro/ro skibe.
Transport af farligt emballeret gods til søs i Østersøområdet.

10. HVAD ER FARLIGT GODS?

Gods, der kan brænde eller ætse.
stoffer, der kan udgøre en fare for mennesker, dyr eller miljø.
Stoffer, der bliver ustabile ved bevægelse.

11. Hvad kendetegner stoffer i klasse 4.3?

De udvikler giftige gasser ved kontakt med vand.
De udvikler aromatiske gasser ved kontakt med vand.
De udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand.

12. ER SVERIGE MED I ØSTERSØAFTALEN?

Nej, men de har ansøgt om det.
Ja.
Nej.

13. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 5.2?

De er smittefarlige.
De er peroxider, der skal håndteres ekstremt forsigtigt.
De udvikler giftige gasser ved kontakt med vand.

14. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 4.2 ?

De er selvantændelige.
De er brandfarlige.
De er giftige.

15. HVAD ER MoU?

Det betyder Memory of University.
Det betyder Memorandum of Understanding.
Det betyder Modular ost Union.

16. HVAD ER SOLAS-KONVENTIONEN?

Regler for transport af farligt gods.
Internationale regler for transport af farligt gods.
Safety Of Lives At Sea.

17. HVEM ER ANSVARLIG FOR UDDANNELSEN AF DE SØFOLK, DER TRANSPORTERER FARLIGT EMBALLERET GODS?

Søfartsstyrelsen.
Afskiberen.
Skibsrederen.

18. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 6.1?

De er smittefarlige.
De er brandfarlige.
De er giftige.

19. HVOR MANGE UNDERKLASSER ER KLASSE 2-GASSER- OPDELT I?

6.
4.
3.

20. HVORFOR BLEV DER INDFØRT REGLER FOR TANSPORT AF FARLIGT GODS TIL SØS?

Den Internationale skibsfartsorganisation blev dannet.
FN blev dannet.
En række alvorlige uheld med farligt gods skete.

21. ER DET FØRSTE CIFFER I ET UN-NUMMER ALTID EN ANGIVELSE AF, HVOR FARLIGT STOFFET ER?

Nej.
Ja.
Kun hvis det er 0 eller 1.

22. HVILKE GASARTER OMFATTER UNDERKLASSE 2.1?

Giftige gasser.
Brændbare gasser.
Ikke brændbare gasser.

23. HVAD BYGGER PÅ IMDG-KODEN

Transport af pakket farligt gods til søs.
Transport af sprængfarlige stoffer.
Transport af brandfarlige stoffer.

24. HVAD BETYDER CTU?

Container Transport af Unge.
Cargo Transport Unit.
Container Transport Udbedes.

25. HVEM STILLER KRAVENE TIL SKIBES KONSTRUKTION, INDRETNING OG UDSTYR?

EU.
Søfartsstyrelsen.
Østersøaftalen.

26. HVAD BETYDER IMDG?

International Medicine Doctrine Guide.
International Modular Dangerous Guidance.
International Maritime Dangerous Goods code.

27. ER AL TRANSPORT AF FARLIGT GODS FARLIGT?

Ja.
Nej.
I store mængder er alt farligt.

28. KAN ALLE STOFFER UDGØRE EN FARE FOR MENNESKER?

Ja.
Nej.
Kun i specielle tilfælde- f.eks. allergi.

29. HVAD BETYDER ADR?

The European Agreement concerning the International Carriage Of Dangerous Goods by Road.
The international understanding by transport of Dangerous Goods.
All Dangerous Roots.

30. HVAD KENDETEGNER STOFFER I KLASSE 5.1?

De er oxiderende (iltafgivende).
De er ildelugtende.
De er smittefarlige.

31. HVAD REGELSÆT BYGGER ØSTERSØAFTALEN PÅ?

EU's regler.
IMDG.
Lokale regler.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31