logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Online farligt gods kursus i henhold til aftalememorandum gældende fra 1. januar 2023.

Tag et farligt gods kursus eller et genopfrisknings kursus, som E-Learning, når du har tid og lyst!
Kurser i transport af farligt gods i henhold til Aftalememorandum “MoU” 1. januar 2023 om emballeret farligt gods med ro/ro skibe i Østersø-området, ADR BEK. 828 af 10 juni 2017 opdateret 2023, RID 2021 og IMDG version 40-20 1. juni 2022.

Formål

At give deltagerne, en øget viden og indsigt i at kunne transporterer farligt gods på korrekt og sikker vis.

Indhold

  • Sikring af ulykkested
  • Sikring mod forurening
  • Forgiftning og brandslukning
  • Gennemgang af Østersøaftalen, ADR/RID konvention
  • Gennemgang af ADR, RID, IMDG og miljø mærkning og faresedler

E -Learnings kursus

Der skal bruges en adgangskode, når du skal tage kursusbeviset. Koden får du via din nærmeste leder.
Download kompendiet – KLIK HER!
Efter du har læst og forstået reglerne for “Transport af farligt gods” kan du tage testen

Test til kursusbevis eller genopfrisknings bevis KLIK HER!
Bemærk: Du skal svare min 80 % af spørgsmålene rigtig for at bestå og et genopfriskningsbevis er KUN gyldigt, hvis du kan fremvise et fuld bestået kursusbevis.
Vi anbefaler der tages et genopfriskningskursus min 1 gang hvert 2 år

Download versioner af bekendtgørelserne/opdateringer

E-Learning kursus

Du kan vælge om du vil tage hele kurset eller et genopfriskningskursus kursus. Download kompendiet, efter du har læst kompendiet, så kan du tage den relevante test. Du får et kursusbevis efter du har bestået testen.

Øvrige bemærkninger

Aftalememorandum for transport af farligt gods version 2023 : Afsendere og redere skal sikre, at de personer, der er involveret i transporten af CTU'er under bestemmelserne i dette MoU gøres bekendt med anvendelsen af dette, gennem gentagen træning i MoU, herunder de relevante bestemmelser i ADR/RID, som står i et rimeligt forhold til deres ansvar. Optegnelser af uddannelsen og genopfriskninger opbevares af afsendere og redere, og stilles til rådighed for kompetent myndighed efter anmodning.