logo

Efteruddannelse

Gå ombord i en stolt færgekultur!

Efteruddannelse

Når muligheden byder sig er efteruddannelse en god ide. Foruden de specifikke kvalifikationer der opnås, skabes der også muligheder for netværk på tværs af arbejdspladser og landsdele.

Nogle efteruddannelsestilbud kan erhvervs med refusion til din arbejdsplads eller med højeste dagpengesats, hvis du er ledig. De skoler der tilbyder efteruddannelse på arbejdsmarkedsvilkår kan oplyse dig om detaljerne for disse regler.

Du kan finde kursuskalendere, priser og yderlige informationer under de enkelte kurser.

Er du bekendt med kursustilbud eller -udbyder, som bør fremgå af nedenstående høre vi gerne fra dig.

Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til færgepersonale: Bekendtgørelse nr. 391 af 22. april 2014

Læs mere om uddannelsesmuligheder

kristestyring

Kurset er et krav i henhold til bek. nr. 391 af 22. april 2014 og omhandler menneskelig adfærd i krisesituationer.

stabilitet

Kurset er et krav i henhold til bek. nr. 391 af 22. april 2014 og omhandler passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet.

brand øvelser

Navigatør, maskinchefer og ledende personale, skal senest et år efter ansættelse erhverve dette kursus.

Ifølge Søfartsstyrelsen skal medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsens godkendte arbejdsmiljøkurser.

radiocertifikat

I indre danske farvande og inden for rækkevidde af en kystradio station på VHF-DSC skal du have et ROC-certifikatet.

medicinkiste

Medicinkiste uddannelse C / C+P er dækkende for de fleste småfærger i Danmark. Hvis i ikke har medicin- kiste, bør i tage et førstehjælps-kursus.

Med en motoreffekt på 100 – 749 kW kræves der en person med duelighedsbevis i motorpasning.

duelighedsproeve

Med et bedstemandsbevis kan du sejle, som styrmand i de mindre færger. Du skal også have et ROC-certifikat for at få bedstemandbevis

Brandbekæmpelse

Med brandbekæmpelses kurset opnår du kompetencer til at kunne varetage brand- og redningsindsatsen ombord på skibe.

røgdykker

Personer, der i henhold til skibets brandrulle skal gøre tjeneste som røgdykker, skal være i besiddelse røgdykker certifikat.

farligt gods

Kursus i transport af farlig gods på mindre færger i Danmark.